Bảng điều khiển
PHẦN MỀM QUẢN LÝ VĂN BẢN - HỒ SƠ CÔNG VIỆC TP HỒ CHÍ MINH.
Mô hình ứng dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh